Scandinavia and the World
 

Comments #9398676:


How the North works 21 8, 12:59am

@Kikki94
So you're not an expert, then who are you do decide what's in "scandinavia" and what isn't? @finnhare just wrote several reasons why Finland very much IS a part of it. Scandinavia isn't a real country, so there isn't really any real definition of what is and what is not Scandinavia. Just several different definitions.
Hva er poenget med å hele tiden kommentere hva som er eller ikke er deler av skandinavia? Du er ikke den eneste som gjør dette. I tillegg er det helt unødvendig, siden "skandinavia" ikke har noen betydning i dag. "Norden" derimot, er mye viktigere med tanke på samarbeid over landegrensene som skiller disse områdene som har så lik kultur og like verdier.