Scandinavia and the World
 

Comments #9511966:


People who are half Norwegian and half Swedish are called &q 4 8, 8:38pm

@EricTheRedAndWhite
Nonsens, det är bara att få en rejäl stroke så att ena hjärnhalvan blir hjärndöd XD