Scandinavia and the World
 

Comments #9675597:


Baby Daddy 2 9, 12:56am

@Scanian_dreng

Södermanlands landskap men det ger kanske mer att säga Stockholms län eftersom jag är Stockholmare?