Scandinavia and the World
 

Comments #9675744:


Baby Daddy 2 9, 6:51am

@Scanian_dreng

Aha. I det här fallet så räknar jag allt söder om Skandinavien som söder, eftersom vikingarna levde och verkade i hela Skandinavien - även om klimatet naturligtvis skiljer inom området.

Men på vikingatiden så var hela Skandinavien väldigt glest befolkat och det är, anser moderna historiker, en av förklaringarna till varför våra samhällen utvecklades annorlunda än våra grannar söderut.