Scandinavia and the World
 

Comments #9676702:


Baby Daddy 5 9, 7:08am

@Scanian_dreng På Svenska: "Nationalism (från fr. nationalisme, av "nation", ursprungligen från latinets nascor, "jag föds" är en världsåskådning som tar sin utgångspunkt i gemenskapen inom nationernas gränser. Nationalismen hyllar nationen, kulturen, historien och slår vakt om nationalstaten och dess intressen. Den som bekänner sig till nationalismen benämns nationalist."

Kort och gott skulle jag säga att nationalism är stödet till ditt folk, att sätta folkets intressen och behov i första rummet likt du först och främst bryr dig om din familj, för vad är ett folk om inte en extrem förlängning av en familj?

Engländare och deras avkomlingar inom den anglosaxiska världen brukar ha en tendens att blanda ihop nationalism och patriotism och ser ofta nationalism som en extremform av patriotism. Den uppfattning jag har är att de tenderar att se det såsom "nation = rike" istället för "nation = folk".

"Nationalism" skulle jag se som ett samlingsnamn för politiska strävanden för nationens väl, dess intressen och behov. Alltså att sträva efter folkets intressen.

Nationalsocialism sett till ordets egentliga betydelse är inget annat än en förening av nationalistiska och socialistiska idéer och har inte nödvändigtsvis något med rasism, eller fascism att göra. Folkhemsossarna i Sverige under Per Albin Hansson och Tage Erlander skulle kunna beskrivas som en form av nationalsocialister då deras ideologi blandade socialistiska och nationalistiska idéer. Hitlers ideologi är ju dock ganska cementerat som den enda definitionen av nationalsocialism.