Scandinavia and the World
 

Hong Kong ComicsHong Kong has been seen in 2 strips:

 

America wearing England's shirt