Scandinavia and the World
 

Comments #9809320:


They're so stupid 9 2, 4:48am

@BadgeOfBall Hvorfor tok svensken med seg bildør ut i ørkenen? for å kunne rulle ned vinduet